Pakkaustrendit uudistuvat vuonna 2014

  • Blogi
Pakkaustrendit 2014

Pakkaustrendit uudistuvat vuonna 2014

On aika katsoa taaksepäin vuoteen 2013 ja sen jälkeen vetää johtopäätökset vuoden 2014 pakkaustrendit osalta.

Globalisaatio ja pakkaustrendit

Brändin johtaminen globaalisti vaatii tasapainottelua räätälöitäessä tuotetta eri asiakkaille, eri ympäristöihin ja kilpailun suhteen. Nykymaailmassa on hyvä omata tiettyjä pysyviä elementtejä pakkauksissa (värit, muodot, ikonit, jne.) maailmanlaajuisesti. On kuitenkin varottava päätymistä liialliseen yhdenmukaisuuteen ja keskinkertaisuuteen. Markkinoijien täytyy ymmärtää kuinka eri kuluttajat eri alueilla kokevat pakkaustrendit, niin ostos- kuin kotiympäristössään.

Pakkaustrendit 2014

Pakkaustrendit 2014

Myyjä/valmistaja -suhde

Dynamiikka valmistajien ja myyjien välillä tulee kehittymään suuresti. Vähittäismyyjät markkinoivat omia tuotteitaan hanakammin ja onnistuvatkin siinä paremman pakkaamisen kautta. Ja kuluttajat vastaavat. Tämä merkitsee, että valmistajien on tehtävä vielä enemmän työtä pakkaustuotteet osalta. He voivat tehdä sen joko rakenneuudistuksilla, kuten kiinnittämällä huomiota pakkausmuotoiluun tai arvonlisäyksellä, kuten jälleenmyytävyydellä ja kuljetettavuudella.

On tärkeää, että pakkausviestintä, kuten muovikassi omalla logolla, toimii, sillä muuten kuluttajat eivät huomaa viestejä.

Pakkaus ja terveys

Valmistajiin kohdistuu yhä enemmän odotuksia, jotta he opastaisivat ihmisiä tekemään terveellisempiä ruoka- ja juomavalintoja selkeiden ja informaiivisten pakkausmerkintöjen avulla. Pakkauskoko voi myös olla oleellinen. Esimerkiksi 100 kcal:n pakkaukset rohkaisevat annoskokojen hallintaan, mikä antaa arvoa sekä kuluttajille että laajemmin julkiselle terveydenhuollolle. Kuitenkin, markkinoijien täytyy varmistaa, että mitään muutosta pakkauksissa (kuten pienempää kokoa) ei koeta negatiivisena. On siis tärkeää saada palautetta kun tehdään suuria muutoksia.

Pakkauksen rooli verkko-ostoksilla

Verkossa kuluttaja ei voi tarttua pakkaukseen ja kosketella sitä, joten visuaalinen vetovoima ja viestintä on kaikki kaikessa. Kuitenkin, huonolaatuisia pakkauskuvia on usein nähtävillä verkkokauppiaiden sivuilla. Toisekseen, mikä vielä tärkeämpää: tulisiko asiakkaale näyttää peruspakkaus vai erikoispakkaus, vai molemmat? Lisäksi, kuluttajien on joskus vaikea hahmottaa määriä verkkomyynnissä, kun pienet ja suuremmat pakkaukset näyttävät samalta. On varmasti mahdollisuuksia ”keksiä uudelleen” pakkaustuotteet verkkoympäristössä.

Pakkaus ja ympäristö

Ympäristöllinen kestävyys on yhdessä globalisaation kanssa tärkeimpiä aiheita valmistajille. On helppoa laittaa ekologinen ratkaisu markkinoille; mutta täytyy käyttää pakkausviestintää ihmisten vakuuttamiseksi. Mikäli pakkaus näyttää erilaiselta tai siinä lukee ”vähemmän pakkausmateriaalia”, jotkut ihmiset olettavat, että myös tuotetta on vähemmän. Vaikkakin harva valitsee brändin kestävän kehityksen perusteella, se voi ehdottomasti olla ratkaiseva tekijä kahden samanarvoisen vaihtoehdon välillä.

—————————————————————————————————-

Nämä ovat päätekijät, jotka markkinoijien tulisi huomioida lisätäkseen arvoa, kasvattaakseen myyntiä ja optimoidakseen pakkaustrendit. Kaikki alkaa osto- ja käyttökokemuksen ymmärtämisestä, innovaatioiden rajojen ja mahdollisuuksien tunnistamisesta. Jos ymmärrys on riittävä, markkinoijat todennäköisemmin investoivat oikeisiin pakkausratkaisuihin ja lopulta lisäävät menestystä ja tuottoa.