Yhteistyöllä haluamme parantaa maailmaa kassi kerrallaan

Kovalansuo_puiden_istutus
Kuva Puunin istutustapahtumasta Kovalansuolta 15.6.2022

Me Bax Kasseilla toimitamme yksilöllisiä painettuja kasseja, pusseja ja pakkauksia monipuolisesta ja laajasta tuotevalikoimasta.

Haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta sekä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
Osana vastuunkantoa ja toiminnan kehitystä olemme halunneet selvittää yleisimmin käyttämiemme materiaalien hiilijalanjäljen.

Tehtyyn hiilijalanjälkiselvitykseen perustuen haluamme tarjota asiakkaillemme vapaaehtoista hiilijalanjälkikompensaatiomahdollisuutta.
Yksittäisen tilauksen kompensaation hinta lasketaan tilauksen materiaalin määrän mukaan.
100 kilon paperikassi toimituksessa hinta on muutaman kahvikupillisen verran.

Puuni Oy tarjoaa yritysten hiilijalanjäljen määritystä sekä kotimaisia Premium hiilinieluja.
Laskenta toteutetaan kansainvälisesti käytetyn GHG Protokollan mukaisesti ja hiilinielut täyttävät yleiset rekisteröinti- ja laatuvaatimukset. Määritykset sekä hiilinieluprosessit ovat ovat avoimia, selkeitä ja auditoitavissa ja toteutettu yleisten vaatimusten ja kriteerien mukaisesti.

Kompensaatiomaksuilla Puuni toteuttaa kotimaisia ensiluokkaisia hiilinieluja metsittämällä joutoalueita, joihin metsä ei muuten kasvaisi.
Metsien maankäyttösopimukset tehdään vähintään 100 vuoden ajaksi, jolloin varsinaisen hiilensidonnan lisäksi luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti, alueella kasvaa.

 

Bax Kassien teettämässä määrityksessä päästöjä lähestyttiin myydyn materiaalin ja siihen liittyvien prosessien kautta, arvioimalla materiaalin aiheuttama hiilijalanjälki ja sitä kautta asiakkaalle myydyn materiaalinmäärän kokonaispäästöjen suuruusluokka. Määritys toteutettiin uskottavasti julkaistujen tutkimusten ja tilastomateriaalin pohjalta, ja se pohjautuu juurikin Suomen kierrätys- sekä jätehuollon käytäntöihin. Kokonaisen tuotteen elinkaaren hiilijalanjälkeen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät laskelmat sisältävät aina epävarmuus- ja herkkyystekijöitä  joita ei syvälliselläkään analyysillä pystytä usein kokonaan poistamaan, mutta hyvän tausta-aineiston perusteella määrityksessä päästiin käyttötarkoituksen ja tarkkuusvaatimusten kannalta erittäin hyvään lopputulokseen.

-Miikael Niemi, Puuni Oy

 

Hiilijalanjäljen ja päästöjen yksikkönä käytetään hiilidioksidiekvivalenttia, gCO2eq.

Hiilidioksidiekvivalentti tarkoittaa, että mahdolliset muut tuotteen valmistuksessa tai käytössä tuotetut kasvihuonekaasut on muutettu vastaamaan hiilidioksidin vaikutusta, ja sisällytetty mukaan hiilidioksidiekvivalenttiin. Vastaavuudessa on käytetty yleisesti käytössä olevaa 100 vuoden vaikutusaikaa (GWP100)

Koska tuotteita myydään suurissa erissä, voidaan materiaalin hiilijalanjälki arvioida myyntierän massan kautta.

Kompensaatiomäärät ja hinnat massan perusteella vuonna 2022:

-100 kg LDPE muovikasseja: 227,3 kg CO2eq , kompensaatiohinta on 11,82€
-100 kg Paperikasseja: 123,1 kg CO2eq, kompensaatiohinta on 6,40€
-100 kg Biomuovikasseja: 329,7 kg CO2eq, kompensaatiohinta on 17,14€

Hiilijalanjälkikompensoituihin kasseihin voidaan painaa tieto hyvityksestä, Puuni Oy:n logo sekä QR-koodi joka johtaa sivullemme.

Tässä muutamia esimerkkejä lisätiedoista joita kasseihin voidaan painaa:

  • Tuotteen hiilijalanjälkeä kompensoitu XgCO2eq
  • Lisätietoa kompensaatiosta
  • Tuotteen hiilijalanjälkikompensaatio kotimaiseen hiilinieluun
  • Hiilikompensaation toteuttanut Puuni Oy
  • Puuni Oy – removing CO2 from the atmosphere
Puuni hiilijalanjälkikompensaatio
Puuni hiilijalanjälkikompensaatio esimerkki painatus

Meidän asiakkaidemme maksamat kompensaatiomaksut käytetään Kovalansuon hiilinieluun, katso lisää:

https://puuni.fi/kovalansuo-mikkeli/

Ensimmäiset puut on istutettu 15.6.2022.

Ilmastotalkoisiin osallistuneet asiakkaamme

Maaliskuu 2022:
RengasDuo Oy https://rengasduo.fi/
Kailatec Oy https://www.kailatec.fi/

Huhtikuu 2022:
Grilli-Kahvio Tikander Oy https://www.tikanderinkioski.fi/
Certego Oy https://www.certego.fi/
Agritek Oy https://www.agritek.fi/

Toukokuu 2022:
Osuuskauppa Arina https://arina.fi/

Kesäkuu 2022:
Pouttu Oy https://www.pouttu.fi/
Nuutisen Kutomo Oy 
https://www.nuutisenkutomo.fi/
Corrector Oy https://corrector.fi/

Elokuu 2022:
Turun Konekeskus Oy
https://www.turunkonekeskus.fi/