Maksimoi tuotto uusilla pakkausinnovaatioilla

  • Blogi
Maksimoi tuotto

Pakkausinnovaatiot

Pakkaustuotetutkimuksissa näemme toistuvasti innovaatioiden tuotto voiman, joka tulee esiin tuotteiden pitempänä hyllyikänä, erottumisessa muista tuotemerkeistä ja asiakastyytyväisyyden parantumisena. Kuitenkin, uudet pakkausjärjestelmät usein sisältävät merkittäviä sijoituksia uusiin tuotantoprosesseihin ja/ tai lisämateriaaleihin, kuten paperikassi omalla painatuksella.

Ohjatakseen näitä prosesseja viisaasti, yritysten täytyy ymmärtää millä uusista pakkausinnovaatioista todennäköisimmin on vaikutusta hyllyllä – ja kotona. Vakuuttaakseen yritysjohdon näiden miljoonien arvoisten hankintojen tarpeellisuudesta, on markkinoijien ja pakkauskehittäjien näytettävä että uusien systeemien toiminnalliset ja esteettiset hyödyt ovat lopulta tuotto.

Mikä ajaa vaikuttavaa innovaatiota?

On vaikeaa yleistää, mikä toimii eri kategorioissa – ja mahdotonta typistää pakkaustuotteet tiettyyn muottiin, mutta se on nähty, että menestyksekkäillä pakkausinnovaatioilla tyypillisesti on useampi yhteinen tekijä. – Ne lähestyvät täyttämättömiä toiminnallisia tarpeita. Arvokkaat innovaatiot tyypillisesti starttaavat ottamalla käsittelyyn tämänhetkiset puutteet pakkauksissa.

Maksimoi tuotto

Maksimoi tuotto

Tuotesuojaus elintarvikkeiden kohdalla ja helppo hävittäminen ei-elintarviketuotteissa ovat seikkoja, jotka jatkuvasti aiheuttavat tyytymättömyyttä tämänhetkisten pakkausten kohdalla. Menestyksekäs innovatio ei ole niinkään kiinni pakkauksen luontaisista ominaisuuksista, kuin siitä, korjaako uusi ominaisuus/etu piilevän, kategoriaan liittyvän tarpeen. – Ne kohdistuvat tiettyihin tilanteisiin ja seikkoihin Monet menestyksekkäimmistä innovaatioista rikkovat totuttuja sääntöjä, esimerkiksi tuotteiden nimeämisessä ja asettelussa . Usein, tämä liittyy pakkausten kehittämiseen tiettyyn käyttötilanteeseen, tietylle käyttäjäryhmälle tai tietylle myyntikanavalle. – Ne vetoavat ostajan tunteisiin Ehkä kaikista tärkeintä on, että menestyksekkäät uudet paketit käyttävät yksilöllisiä muotoja/rakenteita erottuakseen intuitiivisella ja visuaalisella tasolla. Jopa metrien päästä, ne yksinkertaisesti näyttävät houkuttelevammilta kuin kilpailijansa.

Kolme strategiaa, tuotto ja innovaatiot

Pakkaustuotteet ideoimiseksi, on parasta alkaa tutkailemalla kuluttajia, sekä kaupanhyllyllä (tekemässä ostopäätöstä) että kotona (käyttämässä pakkausta): Kaupassa, on kriittistä ymmärtää kuinka ostajat tekevät ostopäätöksen – ja mitkä päätökset ovat todennäköisimmin alttiita vaikutuksille myyntitapahtumassa. Usein, kun tarkkaillaan ostoksilla olijoita, todellinen mahdollisuus on siinä, että rohkaistaan heitä tekemään lisäosotos. Tuotelaajennokset (uudet maut, tuoksut, tuotteet erityissovelluksille tai erityistilaisuuksiin) ovat todennäköisesti niitä, joita jo olemassa olevat tuotemerkin käyttäjät suosivat. Kotona, voidaan käyttää etnografista tutkimusta, jolla seurataan pakkauksen ”koko elinkaari”, kuljetuksesta käyttöön, varastointiin ja lopulta hävittämiseen. Monissa tapauksissa, saatamme lähestyä tutkimusta melko tietoisina yleisestä toiminnallisesta ongelmasta, kuten läikkyminen, mutta kotikäynti paljastaa eri asioita, jotka saattavat vaikutta menekkiin. Usein esimerkiksi huomaamme, että pakkaukset ovat ”poissa silmistä” ja poissa mielestä. Toinen arvokas strategia innovaatioiden keksimiseen on ajoittain ”korvamerkitä” nykyisen pakkauksen toiminta siinä, mitä tulee tuotekuvan parantamiseen, hyllykilpailuun ja asiakastyytyväisyyteen käytettävyyteen liittyen. Suorat vertailut aiemman ja uuden pakkauksen välillä kuitenkin voivat olla hyvin harhaanjohtavia, koska ne tyypillisesti eivät ennusta markkinoiden kulkua. Toisin sanoen, fakta on, että 75 % ostajista valitsevat mieluummin uuden kuin vanhan pakkauksen – ja jopa 75 % tunsi, että se oli helpompi käyttää kuin vanha pakkaus – ei tarkoita että uusi innovatiivinen systeemi johtaisi myyntilukuja. Sen sijaan, tutkimus simuloi uuden pakkauksen esittelyä markkinoille. Erityisesti, sen tulisi mitata pakkausta neljän aiheen kautta, jotka vaikuttavat suoraan tuotto:

  • Hyllynäkyvyys
  • Valinta/Mieltymys vs. Kilpailijat
  • Hintaodotus
  • Asiakastyytyväisyys ja käyttötiheys

* Kun tarve pakkausinnovaatioille – ja vaatimus luotettavuudesta – jatkaa kasvamistaan, yritykset joilla on näitä kuluttajatutkimusprosesseja meneillään, ovat parhaassa asemassa kehittämään menestyksekkäitä pakkausinnovaatioita.

Avainsanat: