Ekoystävällinen pakkaaminen

  • Blogi
Ekopakkaus

Ekoystävälliset pakkaukset

Ekoystävälliset pakkaukset ovat nyt laajalti käytettyjä, markkinoituja ja saatavilla, niin standardi- kuin erikoisprojekteissakin.

Yritykset eivät ainoastaan etsi keinoja lanseerata kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, vaan heidän on myös pakattava ne tavalla, jonka sekä asiakkaat että ympäristö kokevat ’vihreänä’.

Ja pakkaajien on kohdattava nykyajan pakkaustarpeet samalla kun kehittävät kestäviä ratkaisuja, jotka ovat edullisia, turvallisia ja terveellisiä niin yksilöille kuin yhteisöillekin. Kiinnostuksen räjähdysmäinen kasvu noita materiaaleja kohtaan on tulosta ekologisten tuotteiden ja pienemmän hiilijalanjäljen kasvavasta kysynnästä. Vihreät ja ekologiset tuotteet ovat itsessään kierrätettäviä tai ovat yhä kasvavassa määrin kierrätettävistä materiaaleista valmistettuja, ja niitä käytetään niin ruokien, juomien kuin elektroniikan ja terveydenhoitotuotteidenkin pakkauksissa.

Mikä tekee pakkauksesta ympäristöystävällisen?

Vaatii yhdistelmän tutkimusta, materiaaleja ja prosesseja, kun halutaan luoda ekoystävällinen pakkaus. Tulos on aina sama: Pakkauksen on oltava edullinen, turvallinen ja terveellinen yksilöille ja yhteisöille koko elinkaarensa ajan. Sen on kohdattava markkinoiden vaatimukset hinnasta ja toimivuudesta. Sen materiaalien tulee olla kierrätettäviä ja hallittavissa kaikissa päätepisteissä ja sen on oltava siten suunniteltu, että sekä materiaalit että energiankäyttö on optimoitu. Suurin osa muovi- ja paperijätteestä löytävät nykyään kunnolliseen kierrätysvirtaan.

Kestävän kehityksen mukaiset pakkaukset tulevat esiin monissa muodoissa ja käytöissä. Esimerkiksi, osa vihreistä pakkauksista valmistetaan paperipohjaisista materiaaleista, joissa on käytetty paljon jätemateriaaleja, sekä muovinkorvikemateriaaleista, kuten polylaktisesta haposta. Hinta on alhaisempi, kun kysyntä kasvaa ja kun valmistuksessa tulee uusia innovaatioita ja parannuksia. Korkean kuluttajajätteen paperimateriaalit ovat myös paremmin saatavilla ja kilpailukykyisemmin hinnoiteltuja kuin ennen. Pakkausvalmistajat käyttävät erilaisia ratkaisuja tuottaakseen ekoystävällisiä pakkauksia, joita markkinoilla kysytään.

Ekopakkaus

Ekopakkaus

Haasteita, kun valmistetaan ympäristöystävällisiä pakkauksia

Vihreät pakkaustuotteet ovat todella yrityksen juttu, mikäli yrityksellä on tiimi, joka on keskittynyt vihreään pakkaamiseen, ja joka taistelee aktiivisesti materiaalien vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrättämisen puolesta. Kaikista näistä pyrkimyksistä materiaalien vähentäminen taitaa olla se millä on eniten vaikutusta. Tämä prosessi vaatii kohtuullista pakkaamista, sekä laadukkaiden materiaalien käyttämistä, ja isompaa budjettia, koska nämä materiaalit ovat usein kalliita.

Erittely ja logistiikka säilyvät haasteellisina, jotta varmistetaan ettei kuljetuksessa tai kierrätyksessä itsessään käytetä ylenmäärin energiaa. Avain vihreään pakkaamiseen on optimaalisissa tuotteissa, koneidenkäytössä ja materiaalien käyttöä valvovissa systeemeissä. Yhdistelemällä näitä elementtejä, yritykset leikkaavat kulujaan, energiaa säästyy ja materiaalien käyttö vähenee.

Avainsanat: