Ekologiaa

  • Blogi
Ekologiaa

Ekologiaa – erilaisia ekologioita ja kauppakassit ympäristön kannalta

Ekologiaa on tutkimus eliöiden ja näiden elinympäristön välisistä suhteista. Sana ”ekologia” on käsitteenä laajentunut tarkoittamaan ennemminkin elämäntapaa, aatesuuntaa tai muuta kestävään kehitykseen tähtäävää toimintaa.

Tuotteiden ekologia tutkii tuotteiden valmistuksesta, käytöstä ja hylkäämisestä aiheutuvia materiaalien virtoja, sekä kehittää keinoja näistä ympäristölle aiheutuvien haittojen kuten raaka-aineiden käytön, saastumisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

Tuotteiden ekologian toiminta-alueet jaotellaan usein seuraavasti:

  • raaka-aineiden ja energian käytön vähentäminen
  • raaka-aineiden korvaaminen sellaisilla, joista aiheutuu vähemmän ympäristöhaittoja
  • ainesten kierrätys (uudelleenkäyttö)

Ekologiaa

Teollinen ekologia käyttää luonnon omaa kierrätysjärjestelmää mallina ihmisen talouden kestävän kehityksen parantamisessa. Tavoitteena on yhdensuuntaisten raaka-aine-, energia-, jäte- ja päästövirtojen kehittäminen kohti kiertäviä materiaali- ja energiavirtoja. Ekotehokkuus merkitsee, että tuotetaan enemmän hyötyä vähemmästä materiaalista ja energiasta, eli luonnonvaroja käytetään vähemmän ja tehokkaammin.

Kauppakassi

Pieni jokapäiväiseen kulutuskäyttäytymiseen liittyvä asia on kauppakassin valinta. Vaihtoehtoja on kolme; muovikassi, paperikassi ja kangaskassi. Ekologisin näistä kolmesta on kangaskassi. Se on kestävä ja pestävä, sitä siis voi käyttää aina uudestaan ja uudestaan. Vaikka se rikkoutuisikin, sen voi paikata. Kassi kulkee pienessä tilassa laukussa tai autossa ja sen voi ottaa kauppaan mukaan.

Monet pitävät paperikassia ekologisena vaihtoehtona, mutta todellisuudessa muovikassi kuluttaa elinkaarensa aikana vähemmän luonnonvaroja.

Paperikassin valmistaminen vaatii paljon energiaa ja se kestää vähemmän aikaa kuin muovikassi. Paperikassin hävittämisessä pitää vielä muistaa se, että se ei kelpaa paperinkeräykseen, vaan kartonginkeräykseen.

Pakkaustuotteet

Ekologinen pakkaus on sopivan kokoinen ja helppo kierrättää. Nykypäivänä tavaroita kuitenkin pakataan aivan liikaa. Pakkaus sinänsä ei ole turha – siihen on painettu tärkeää tietoa tuotteesta. Lisäksi pakkaus suojaa tavaraa tai elintarviketta kuljetuksen ja säilytyksen ajan ja helpottaa varastointia. Pakkauksen avulla mainostaja voi luoda tuotteelleen haluamansa imagon eli vaikuttaa siihen, pidämmekö tuotetta käytännöllisenä vai luksuksena.

Yleisimmät pakkausmateriaalit ovat paperi ja pahvi, lasi, muovi ja metalli, tässä järjestyksessä. Näitä kaikkia voidaan kierrättää jossakin määrin.