Digitaalisuus ja brändit

  • Blogi
Digitaalisuus ja Joustava pakkaaminen

Digitaalisuus tarjoaa joustavuutta brändeille

Viimeisen vuosikymmenen aikana digitaalinen painaminen on muuttunut pienestä markkinoiden osa-alueesta kasvavaksi segmentiksi, jota monet palveluntarjoajat, jotka huomaavat sen tuoman lisätyn arvon ja voitot, suosivat. Yksi digitaalisuuden mahdollisuus on erillisten toimintojen yhdistäminen. Tänä päivänä näemme lisääntyvät päällekkäisyydet markkinointi- ja pakkaustrendeissä, jotka digipainon käyttäminen pakkaamisessa on mahdollistanut. Digitaalisuuden arvo on korkeassa laadussa ja monipuolisuudessa, mikä ajaa yhä useampia yrityksiä omaksumaan teknologian.

Digitaalisuus ja Joustava pakkaaminen

Digitaalisuus ja Joustava pakkaaminen

Digitaalisuus – etuja

Nopean digitaalisen painamisen edut ovat silminnähtävät ja tulevat selkeämmiksi ja arvostetummiksi joustavan pakkaamisen yrityskuvajohtajien keskuudessa. Kun digitaalisuus ja painamisen innovaatiot jatkuvat, markkinointijohtajat havaitsevat sen potentiaalin tuotantoketjujen lyhentämisessä, tukkuvalvonnassa, logistiikassa ja varastoinnin vähentämisesä, samalla kun se ylläpitää painolaatua ja yrityskuvastandardeja. Digitaaliset tuotantoketjut kasvavat, samalla kun painajien tuotteliaisuus ja työnkulku parantuu.

Digipainotekniikalla on mahdollista tuottaa lyhyitä jaksoja joustavaa pakkausta, joka on samanlaista kuin pitemmän kaavan perinteinen. Tämä antaa myyjille joustavuutta tuotteiden etukäteisvastaanotossa tai tuotteiden varaamisessa odottamattomaan kysyntään. Lyhyemmät tuotantoketjut myös alentavat tuotanto- ja varastointikuluja suurimääräisten pakkaustarvikkeiden kohdalla.

Painamalla vähemmän kerrallaan myös pienennetään huonostisäilyvien materiaalien hukkaamisen riskiä. Kehityskulut tavanomaisessa painamisessa sekä mahdollistivat että täydensivät muutoksia markkinoinnissa. Kuitenkin, digitaalisuus ja täysvärinen, vaihtelevan datan painaminen (VDP), vie markkinointivallankumouksen vielä pidemmälle.

Digitaalinen pakkaustuotteet painaminen mahdollistaa personoitujen kuvien ja viestien sisällyttämisen asiakassuhdehallinnan (CRM) toimintoihin. Toimistot ja markkinoijat soveltavat digipainamisen kykyjä erilaisin, arvoa-antavin tavoin. Käyttämällä onine- ja mobiili-CRM -viestejä, brändit parantavat asiakassuhteita tarjoamalla personoitua pakkaamista – suunnittele oma olutpullosi, virvoitusjuomaetikettisi, kauppakassi, paperikassi omalla logolla tai karkkipaperisi. Nämä räätälöidyt tuotteet ovat suoraan vuorovaikutuksessa yksittäisten asiakkaiden kanssa, joiden on mahdollista luoda viestejä ja designeja tai ladata kuvia digipainamista varten joustopakkaamiseen, etiketteihin tai pakkauspahveihin.

Personoitua pakkaamista voidaan promota useilla tavoin: sähkö- ja perinteisellä postilla, nettimainonnalla, sekä myös blogien kautta. Tweetein, sosiaalisen median sivustoilla ja verkkokaupoissa. VDP ei ole vain personoiduille CRM-sovelluksille tai tuotteille, joissa on asiakkaan tuottama design. Sitä voidaan käyttää tuottamaan räätälöityjä versioita kohdeyleisölle tai alueellisia eri verisoita ja myös lisäämään erilaisia viivakoodeja, QR-koodeja, sarjanumeroita tai muuta seurantatietoa. Tämä eliminoi tarpeen erilliselle painatusprosessille ja vauhdittaa jakelua. Painojälki, luotettavuus ja vaihtelevuus ovat joustavan pakkaamisen etuja tänä päivänä ja tulevaisuudessa se tulee yleistymään.

Värit ja painaminen

Kansainväliset yrityskuvajohtajat vaativat tarkkaa värierottelua. Digitaalisesti printattujen materiaalien tulee osua yksiin tavanomaisesti printattujen kanssa ja ne tulee voida kopioida. Etsinnässä on myös digitaalipaino, joka painaa muitakin kuin standardivärejä, jopa viisi, kuusi ja seitsemän väriä. Erikoisvärien sekoittamisen helppous ja niiden lataaminen painoon on merkittävää. Joustava pakkauspainaminen käyttää myös valkoista mustetta omana värinään tai pohjavärinä. Valkoisen läpinäkyvyyden täytyy olla verrattavissa laatuun, joka saavutetaan perinteisesti. Kaikkien värien, mukaanluettuna valkoisen ja muiden erityisvärien tulee olla painettavissa samalla korkealla laadulla kuin mitä ostajat vaativat. Jotkut digitaalipainot pysytvät painamaan hyvinkin laajalle materiaaliskaalalle. Jotkut taas käyttävät liikaa kuumuutta prosesseissaan joillekin materiaaleille.

Tuki uusille menetelmille

Koulutusta, tukea ja taloushallintoa täytyy myös miettiä kun valitaan digitaalisuus painoa. Kun digitaalinen joustopakkaaminen saattaa yhä kuulostaa askeleelta tuntemattomaan, jotkut palveluntarjoajat tarjoavat tukea ja suuria määriä ohjelmistoja avuksi. Painon valitseminen on vain yksi osa digitalisoitumisen prosessia. Koulutuksen tulisi mennä painamisen tuolle puolen ja sisältää myynti- ja markkinointineuvoja, sillä digitaalisen painamisen myyminen on eri asia kuin perinteisen. Monet tarjoavat talousneuvojakin. Lopulta, digitaalisen painon intergroiminen perinteiseen työnkulkuun saattaa vaikuttaa suuresti yrityksen menestykseen.   Digipainamista käytetään joustavaan pakkaustuottet ja kassit pakkaamiseen ympäri maailman. Digitaalinen joustopakkaus avaa uusia mahdollisuuksia uusille tulonlähteille, uusille ja olemassa oleville asiakkaille, sekä liiketoiminnan kasvulle.